Välkommen


WelcomeCV


och information om publikationer, projekt och forskningsintressen finns på undersidorna. Kolla längst upp till höger på denna sida, och klicka dig vidare.


and information on publications, projects and research interests are found on the subpages. Just click on the titles at the top of this side.

Eva Sæther

Professor i musikpedagogik

Musikhögskolan i Malmö

Box 8203

200 41 Malmö

Sverige

eva.saether@mhm.lu.se

Eva Sæther

Professor in Music Education

Malmö Academy of Music

Box 8203

200 41 Malmö

Sweden

eva.saether@mhm.lu.se

Copyright  ©  All Rights Reserved