Kort CV på svenska / Short CV in English

Anställningar

2016: Professor, Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet.

2015: Docent, Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki.

2010: Docent i musikpedagogik, konstnärliga fakulteten, Lunds universitet.

1988 - : Adjunkt/lektor, Musikhögskolan i Malmö, 100% från ht 2003. Fram till 2014 ämnesbenämning Musik och samhälle, därefter ämnesbenämning Musikpedagogik med inriktning mot utbildningsvetenskap. Befordrad till lektor 2004.

2012: Mentor för doktoranderna vid utbildningsvetenskapliga institutionen, Campus Helsingborg, Lunds universitet, 20%.

2008 - 2012: Forskarassistent i musikpedagogik, Musikhögskolan i Malmö.

1994 - 2003: Musikarkivarie, 50 %, Skånes Musiksamlingar, Etnologiska institutionen, Lunds universitet.

1997 - 1999: Projekt World Music School, 50%, Musikhögskolan i Malmö.

1980 - 1984: Journalist, Tidningen Arbetet, Malmö.

1977 - 1979: Journalist, Expressen, Malmö.

1977 - 1979: Journalist, frilansmedarbetare, Grupp Fem, Lund.


Utbildning

2010 - 2012: Morgondagens forskningsledare. Lunds universitet.

2006 - 2008: Academic Trainee. 25%, Lunds universitet.

2003: Filosofie doktorsexamen, musikpedagogik, Lunds universitet.

1986: Cand.mag. examen i socialantropologi, musikvetenskap och statskunskap, Universitetet i Oslo.

1977: Journalistexamen, Skurups folkhögskola.

1975: U-landslinjen, Valla folkhögskola.

1974: Examen, naturvetenskaplig linje, Katedralskolan i Lund.


Handledning av doktorander

Ylva Hofvander Trulsson, 2010. Doktorsavhandling. Musikaliskt lärande som social rekonstruktion. Musikens och ursprungets betydelse för föräldrar med utländsk bakgrund.  (Biträdande handledare).

Jens Ideland, 2011. Licentiatavhandling. Spela, leka eller låta bli. Guitar Hero som kommunikativ praktik för unga musiker. (Biträdande handledare).

Lia Lonnert, 2015. Doktorsavhandling. Surrounded by Sound. Experienced Orchestral Harpists’ Professional Knowledge and Learning. (Huvudhandledare).

Annette Mars, 2012. Licentiatavhandling. Musikaliskt lärande i kulturmöte. En fallstudie av gambiska och svenska ungdomar i samspel. (Huvudhandledare).

Irene Trönnes Ström, pågående avhandlingsarbete i Hamar. (Biträdande handledare)

Vilma Timonen, pågående avhandlingsarbete vid Sibeliusakademin. (Biträdande handledare).

Danielle Treacy, pågående avhandlingsarbete vid Sibeliusakademin. (Biträdande handledare).

Markus Tullberg, pågående avhandlingsarbete vid Musikhögskolan i Malmö. (Huvudhandledare).

David Johnson, pågående avhandlingsarbete vid Musikhögskolan i Malmö. (Huvudhandledare).

Adriana Di Lorenzo Tillborg, pågående avhandlingsarbete vid Musikhögskolan i Malmö. (Huvudhandledare).


Redaktionellt arbete

Ingår i the Advisory Board, Springer Verlag, för bokserien Landscapes: Aesthetics, Arts and Education.

Ingår i International Advisory Board, British Journal of Music Education, Cambridge University Press.

Ingår i International Advisory Board, MER, Music Education Research. Taylor & Francis.


Länk till fullständigt CV på svenska


Work experience

2016: Professor, Malmö Academy of Music, Lund University.

2015: Docent, Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki.

2010: Reader (Docent) in Music Education, Faculty of the Arts, Lund University.

1988 - : Lecturer/Senior lecturer at Malmö Academy of Music in Music and Society (until 2014) and Music Education with Educational Sciences as profile (from 2014).

2012: Mentor of the Ph.D students at the institution of Educational Sciences,  Campus Helsingborg, Lund University, 20%.

2008 - 2012: Research assistant in Music Education. Malmö Academy of Music.

1994 - 2003: Music archivist,  50 %, Skånes Musiksamlingar (Music Collection of Skåne), Institution of Ethnology, Lund University.

1997 - 1999: Project World Music School, 50%, Malmö Academy of Music.

1980 - 1984: Journalist, Tidningen Arbetet, Malmö.

1977 - 1979: Journalist, Expressen, Malmö.

1977 - 1979: Journalist, freelance, Grupp Fem, Lund.


Education

2010 - 2012: Morgondagens forskningsledare. (The future research leaders). Lund University.

2006 - 2008: Academic Trainee. 25%, Lund University.

2003: PhD in Music Education, Lund University.

1986: Cand.mag. degree in Social Anthropology, Musicology and Political Science, Oslo University.

1977: Journalist degree, Skurups folkhögskola.

1975: U-landslinjen (Third World Studies), Valla folkhögskola.

1974: Highschool degree, Science profile, Katedralskolan i Lund.


Supervision of PhD students

Ylva Hofvander Trulsson, 2010. Musikaliskt lärande som social rekonstruktion. Musikens och ursprungets betydelse för föräldrar med utländsk bakgrund.  (Assistant supervisor).

Jens Ideland, 2011. Licentiate thesis. Spela, leka eller låta bli. Guitar Hero som kommunikativ praktik för unga musiker. (Assistant supervisor).

Lia Lonnert, 2015.  Surrounded by Sound. Experienced Orchestral Harpists’ Professional Knowledge and Learning. (Main supervisor).

Annette Mars, 2012. Licentiatavhandling. Musikaliskt lärande i kulturmöte. En fallstudie av gambiska och svenska ungdomar i samspel. (Main supervisor).

Irene Trönnes Ström, ongoing PhD work in Hamar, Hedmark University College. (Biträdande handledare)

Vilma Timonen, ongoing PhD work at University of the Arts, Helsinki. (Assistant supervisor).

Danielle Treacy, ongoing PhD work at University of the Arts, Helsinki. (Assistant supervisor).

Markus Tullberg, ongoing PhD work at Malmö Academy of Music, Lund University. (Main supervisor).

David Johnson, ongoing PhD work at Malmö Academy of Music, Lund University. (Main supervisor).

Adriana Di Lorenzo Tillborg, ongoing PhD work at Malmö Academy of Music, Lund University. (Main supervisor).


Editorial work

Member of the Advisory Board, Springer Verlag, för bokserien Landscapes: Aesthetics, Arts and Education.

Member of the International Advisory Board, British Journal of Music Education, Cambridge University Press.

Member of the International Advisory Board, MER, Music Education Research. Taylor & Francis.

Copyright  ©  All Rights Reserved