Kort presentation

Short presentation


I am Professor in Music Education  with Educational Sciences as profile at Malmö Academy of Music, Lund university. With a musical point of departure in Swedish traditional fiddle music, I have developed a research profile that focuses on intercultural perspectives on musical learning and creativity(ies). In 2003 I defended my doctoral thesis ”The Oral University. Attitudes to music teaching and learning in the Gambia” – a research project that laid the foundation for further development of musically informed research methods. I teach educational sciences at the music teacher education program, and supervise students at graduate, master and PhD levels. Since 2017 I am heading the research education in music education. My international experience covers participation in international research projects and active involvement in International Society for Music Education (ISME) and the Music in Schools and Teacher Education Commission, where I was one of the commissioners (2008 - 2014). From autumn 2013 I am mentoring the doctoral students at the Institution for Educational Sciences at Campus Helsingborg. Since 2015 I am docent at University of the Arts, Helsinki, and member of   The International Advisory Board in the project "Global Visions". Since 2018 I am a board member of ISME.


Jag är professor i musikpedagogik  med inriktning mot utbilningsvetenskap. Min musikaliska hemvist i svensk spelmansmylla utgör motorn och drivkraften för mina forskningsprojekt som främst har som gemensamt tema att de belyser interkulturella perspektiv på musikaliskt lärande och kreativitet(er). I min avhandling om ”det muntliga universitet” i Gambia såddes första fröet till ett intresse för konstnärligt inspirerade forskningsmetoder, ett område som sedan dess (2003) varit aktuellt i flera olika projekt. Jag undervisar inom ramen för den utbildningsvetenskapliga kärnan vid lärarutbildningen i musik, Musikhögskolan i Malmö och handleder både doktorander, masterstudenter och studenter i musiklärarutbildningen. Sedan 2017 ansvarar jag för forskarutbildningen i musikpedagogik. Mitt internationella engagemang avspeglas både i medverkan i internationella forskningsprojekt och i aktivt arbete inom International Society for Music Education (ISME) där jag varit ledamot (2008 - 2014) i kommissionen Music in Schools and Teacher Education (MISTEC). Sedan läsåret 2013-2014 är jag verksam som mentor för doktoranderna vid institutionen för utbildningsvetenskap, Campus Helsingborg. Jag är  docent vid Sibeliusakademin  sedan 2015 och  medlem i The International Advisory Board för projektet "Global Visions". Sedan 2018 är jag styrelsemedlem i ISME. 

Fieldwork at Music School, Gambia, 2003.

Fieldwork in Basse, Gambia, 2003, interview with the Kanuteh brothers.

Fieldwork in Malmö, 2013, El Sistema.

Copyright  ©  All Rights Reserved